Cielom našich činností je zhodnotenie nebezpečných odpadov na suroviny vhodné pre využitie v iných odvetviach priemyslu.
ISO 9001 ISO 14001
Certifikovaný systém kvality Certifikovaný systém enviromentálneho manažérstva

Ako biológovia sme hlboko presvedčení, že tajomstvo lepšieho využitia prírodných zdrojov spočíva v harmónii medzi človekom a jeho prostredím

Dorst, 1985